E-161a

Colorante E-161a Flavoxantina.
 Flavoxantina
Existen muy pocos informes sobre este aditivo, en Suiza está prohibido.
Toxicidad:  desconfiar por falta de información.